Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. 1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOP-4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królewicza Jakuba 37.
  2. 2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. 3)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
  4. 4)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
  5. 5)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawodo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszeniadanych.
  6. 6)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. 7)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych możeskutkować odmową realizacji usługi/umowy.