Dr n.med. Daria Charytonowicz jest specjalistą chirurgii plastycznej. Pracuje w Oddziale Klinicznym Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Jest również nauczycielem akademickim. Wcześniej zajmowała stanowisko rezydenta i doktoranta Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie w 2015 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.

Specjalizuje się w zabiegach z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej, estetycznej oraz chirurgii ręki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (PTChPRiE) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (IPRAS). 

Każdą wolną chwilę poświęca na podnoszenie kwalifikacji. Ukończyła kilkadziesiąt certyfikowanych kursów z zakresu chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej i estetycznej w Polsce i na świecie. Odbyła również liczne staże zagraniczne, między innymi, w Atlancie (u doktora Codnera), Brukseli (u prof. Hamdiego), we Włoszech (u dr Bottiego). Daria Charytonowicz jest także autorką i współautorką licznych publikacji oraz doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii plastycznej.