Chirurg ogólny, chirurgia onkologiczna w trakcie specjalizacji. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi.
W latach 2002-2011 pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie pod kierownictwem prof. Marka Maruszyńskiego. Obecnie jest starszym asystentem w Klinice Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM pod kierownictwem prof. Krzysztofa Paśnika.
Wiedzę i doświadczenie w zakresie operacji żylaków metodą laserową zdobywał w Niemczech (Jena, Lipsk).
W 2012 r. rozpoczął studia doktoranckie oraz nadspecjalizację z chirurgii onkologicznej.
Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz opiekunem Studenckiego Koła Chirurgicznego przy WIM.