Chirurg plastyk. Ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1989 – 1992 pracował jako asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie pod kierownictwem prof. Wojciecha Noszczyka uzyskał specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej. Następnie pracował jako asystent naukowo – dydaktyczny w Klinice Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, gdzie pod kierownictwem nestora polskiej chirurgii plastycznej, prof. Michała Kraussa, uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej. Wiedzę uzupełniał m. in. w USA, Szwecji, Austrii, Niemczech i Hiszpanii. Ma na swoim koncie wiele spektakularnych sukcesów z zakresu chirurgii plastycznej, zwłaszcza korekcji piersi. Od 2006 roku związany jest z Centrum Chirurgii Plastycznej Dr. Marka Szczyta. Jest Członkiem i Przewodniczącym Komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.