Specjalista chirurgii plastycznej. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2006 – 2011 odbywał specjalizację z chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA we Wrocławiu a następnie Klinice Chirurgii Małoinwazyjnej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Specjalizację z chirurgii plastycznej odbył we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Od 2013r. związany z Kliniką Chirurgii Plastycznej Szpitala im. Prof. Orłowskiego w Warszawie, gdzie obecnie zajmuje stanowisko starszego asystenta. Od 2014r. Asystent naukowo – dydaktyczny Kliniki Chirurgii Plastycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Autor publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń. Od wielu lat regularnie uczestniczy w kursach i kongresach z zakresu chirurgii plastycznej oraz medycyny estetycznej organizowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.