Specjalista położnictwa i ginekologii. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej. W latach 1997 – 2011 zajmował stanowisko starszego asystenta w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W tym czasie uzyskał specjalizację z dziedziny położnictwa i ginekologii, prowadził wykłady dla studentów wydziału lekarskiego, grup polsko- i anglojęzycznych. Autor wielu publikacji. Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu ginekologii operacyjnej i estetycznej rozwijał poprzez udział w wielu krajowych i zagranicznych kongresach i szkoleniach. Od roku 2007 odbywa regularne szkolenia i praktykę w Klinice w Niemczech, z zakresu chirurgii onkoplastycznej i operacji pochwowych w ginekologii. Specjalista w dziedzinie ultrasonografii ginekologicznej i położniczej (w tym badanie dopplerowskich przepływów naczyniowych płodu i w ginekologii onkologicznej). W roku 2011 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od roku 2012 kieruje oddziałem ginekologii operacyjnej przy Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Św. Anny w Piasecznie, w którym pełni funkcję ordynatora.