Projekt unijnySfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

CHIRURGIA PLASTYCZNA Sp. o.o. Sp.K

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie nowoczesnego rozwiązaniainformatycznego usprawniającego komunikację oraz zwiększającego bezpieczeństwo pacjentów w dobie pandemii i przyszłych zdarzeń losowych.”
Celem projektu jest cyfryzacja w obszarze opieki pooperacyjnej i komunikacji z pacjentem, która przełoży się na zyskanie odporności kliniki w dobie pandemii oraz utrzymanie poziomu bezpieczeństwa pracowników i pacjentów w trakcie realizacji usług. Przedmiotem projektu jest zakup usługi programistycznej w wyniku której powstanie aplikacja pozwalająca na podniesienie bezpieczeństwa w okresie pooperacyjnym poprzez częstszą kontrolę operowanego Pacjenta bez konieczności angażowania personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.


Wartość projektu: 280 200,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 238 170,00 PLN