Chirurgia plastyczna sylwetki

Przepuklina pępkowa

Przepuklina pępkowa jest jedną z przepuklin występujących w obrębie jamy brzusznej. Choć dotyczy głównie dzieci, to w ich przypadku najczęściej ulega samoistnemu zanikowi. Pojawia się także u dorosłych, będąc wynikiem osłabienia bądź mechanicznego uszkodzenia tkanki łącznej w tym obrębie ciała. Najczęściej stanowi powikłanie po ciąży, porodzie, zabiegu operacyjnym lub urazie w okolicach pępka, występuje także u osób z otyłością. Zabieg chirurgicznego usunięcia przepukliny pępkowej wpływa zarówno na poprawę stanu zdrowia pacjenta oraz jakość codziennego funkcjonowania.

Jak wygląda zabieg?

Przepuklina pępkowa to sytuacja, w której dochodzi do przemieszczenia się narządów lub tkanek poza jamę brzuszną, a więc miejsce, w którym powinny się znajdować. W przypadku przepukliny pępkowej są to najczęściej jelita i otrzewna, w efekcie czego w okolicy pępka pojawia się charakterystyczne uwypuklenie.

Operacja przepukliny pępkowej polega na przemieszczeniu do jamy brzusznej narządów i tkanek, które wydostały się poza jej granice. Rodzaj zabiegu zależny jest przede wszystkim od wielkości oraz stanu zdrowia pacjenta, natomiast najczęściej jest to operacja wykonywana w znieczuleniu ogólnym. Czas trwania zabiegu to ok. 1-2 godziny. Chirurg wykonuje półokrągłe nacięcie wokół pępka, po czym oddziela worek przepuklinowy bądź nacina go, w celu uwolnienia narządów. W trakcie zabiegu zszywana jest również otrzewna, a także wszczepiana specjalna siatka, wzmacniająca miejsce po przepuklinie i chroniąca przed kolejnym jej pojawieniem. Ostatnim etapem operacji jest przyszycie pępka tak, by uzyskać naturalny wygląd brzucha.

Jak przygotować się do zabiegu?

Operacja przepukliny pępkowej jest zabiegiem planowanym, a więc wymaga konsultacji oraz wykonania zleconych badań. Na tydzień przed zabiegiem należy odstawić środki przeciwkrzepliwe oraz niektóre leki przeciwbólowe- szczegółowe zalecenia wyda specjalista.

Co zrobić po zabiegu?

Okres rekonwalescencji po operacji przepukliny pępkowej trwa od 2 do 6 miesięcy. W pierwszych tygodniach należy przede wszystkim odpowiednio dbać o ranę, regularnie zmieniając opatrunek oraz przestrzegając zasad higieny. Pacjent otrzymuje także wskazówki odnośnie bezpiecznych zmian pozycji, zwłaszcza podczas wstawania i siadania, a także konieczności odpowiedniej stabilizacji w trakcie kaszlu lub korzystania z toalety. Niekiedy konieczne jest przestrzeganie zaleconej diety. Ponadto w pierwszych miesiącach należy unikać wysiłku fizycznego oraz dźwigania ciężarów.

Jakie są przeciwskazania do zabiegu?

Operacja przepukliny pępkowej u osób dorosłych jest koniecznością, natomiast istnieją także pewne przeciwskazania do jej przeprowadzenia, wśród których wymieniamy:

  • stan zapalny skóry lub tkanki podskórnej;
  • choroby niedokrwienne serca;
  • zaburzenie rytmu serca;
  • nadciśnienie tętnicze;
  • niewydolność krążenia;
  • niedokrwistość;
  • cukrzyca.