Chirurgia plastyczna twarzy

Rekonstrukcja ucha

Możesz wyglądać jak inni

Chirurgia plastyczna to nie tylko zabiegi estetyczne, ale również rekonstrukcyjne. Operacja mikrocji czyli niedorozwoju małżowiny usznej polega na „rzeźbieniu” ucha od nowa, aby przywrócić mu prawidłowy wygląd. Niewykształcone czy utracone w wyniku urazu ucho jesteśmy w stanie odtworzyć. Jest to operacja precyzyjna i wymagająca dużego doświadczenia.

Rekonstrukcje przeprowadzane są u pacjentów powyżej 6. roku życia, ze względu na możliwość pobrania odpowiedniej ilości materiału chrzęstnego niezbędnego do odtworzenia małżowiny. Proces przebiega dwuetapowo:

  • najpierw pobiera się chrząstkę pacjenta z łuku żebrowego, rzeźbi się z niej chrząstkę ucha i wszywa do tunelu w okolicy brakującej małżowiny usznej,
  • po upływie 6 miesięcy oddziela się ucho od czaszki za pomocą przeszczepu skóry.

Oba etapy odbywają się w znieczuleniu ogólnym, wymagany jest jednodniowy pobyt w szpitalu.

Najczęściej zadawane pytania

Obrzęk pooperacyjny może się utrzymywać do miesiąca po operacji.

Efekt rekonstrukcji widoczny jest już bezpośrednio po zabiegu. Pełny efekt kosmetyczny osiągnięty zostaje po mniej więcej 6 do 12 miesięcach od ostatniego etapu operacji.

Rekonstrukcje przeprowadzane są u pacjentów powyżej 6. roku życia, ze względu na możliwość pobrania odpowiedniej ilości materiału chrzęstnego niezbędnego do odtworzenia małżowiny.

Rekonstrukcja  małżowiny usznej wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym, wymagany jest jednodniowy pobyt w klinice. Do operacji niezbędna jest kwalifikacja chirurga plastyka oraz anestezjologa (po wykonaniu szeregu badań ogólnych). W związku z tym pacjent jest przygotowany do operacji i bezpieczny.

Zabiegi z działu chirurgii plastycznej z reguły nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Istnieje kilka wyjątków od tej reguły, wśród których można znaleźć zabiegi przeprowadzane ze względu na zniekształcające ciało pacjenta wady wrodzone, blizny i uszkodzenia powstałe w wyniku urazu lub choroby. Wady wrodzone małżowiny usznej są na liście zabiegów refundowanych. W takim wypadku, z ważnym skierowaniem można udać się do Poradni Chirurgii Plastycznej, która posiada podpisaną umowę z NFZ.

Rekonstrukcje przeprowadzane są u pacjentów powyżej 6. roku życia, ze względu na możliwość pobrania odpowiedniej ilości materiału chrzęstnego niezbędnego do odtworzenia małżowiny. Proces przebiega dwuetapowo: najpierw pobiera się chrząstkę pacjenta z łuku żebrowego, rzeźbi się z niej chrząstkę ucha i wszywa do tunelu w okolicy brakującej małżowiny usznej. Po upływie 6 miesięcy oddziela się ucho od czaszki za pomocą przeszczepu skóry. Oba etapy odbywają się w znieczuleniu ogólnym, wymagany jest jednodniowy pobyt w klinice.

Ważne informacje

Czas trwania zabiegu około 180 minut
Wymagane badania grupa krwi, morfologia, wskaźniki krzepnięcia (APTT i INR), kreatynina, poziom glukozy, elektrolity (Na, K), badanie ogólne moczu, szczepienie p/WZW B, EKG
Znieczulenie ogólne
Pobyt w klinice 1 doba w pierwszym i drugim etapie
Rekonwalescencja ok 10 dni
Zdjęcie szwów w 10 dobie (w zależności od decyzji lekarza prowadzącego)
Zmiana opatrunków w 3-10 dobie
Oddzielenie ucha od czaszki po 6 miesiącach
Przeciwwskazania skazy naczyniowe, zaburzenia krzepliwości, nieuregulowane nadciśnienie tętnicze, nieuregulowana cukrzyca, infekcja ropna skóry i śluzówek, ciąża
Zalecenia przed zabiegiem Zalecenie przedzabiegowe.pdf

Rekonstrukcja ucha przed i po

Rekonstrukcja ucha - Cena

Zabieg: Cena od: Cena do:
1 Rekonstrukcja małżowiny usznej 15 000 PLN 22 000 PLN