Chirurgia szczękowa

Chirurgia szczękowa swoim zakresem obejmuje operacyjne leczenie chorób twarzy, jamy ustnej oraz układu kostnego w obrębie twarzowej części czaszki. Jest to więc dziedzina medycyny, która łączy w sobie zarówno elementy chirurgii stomatologicznej i plastycznej, jak i traumatologii, onkologii czy medycyny ogólnej. Zabiegi wykonywane w jej ramach wymagają ogromnej wiedzy i niezwykłej precyzji, gdyż zajmują się skomplikowanymi przypadkami, powstałymi w wyniku zaburzeń rozwojowych i wad szczękowo-twarzowych, zmian nowotworowych oraz na skutek różnego rodzaju urazów w obrębie twarzoczaszki, na przykład po wypadkach. W naszej klinice wykonywane są następujące zabiegi z zakresu chirurgii szczękowej:

Osteotomia szczęki - to zabieg wykonywany z powodu wad kości szczęk, które objawiają się przede wszystkim dużym nosem, zapadnięciem okolicy podoczodołowej oraz małą wargą górną. Ponadto występują wady zgryzu, objawiające się położeniem górnych, przednich zębów głębiej w stosunku do zębów dolnych. Zabieg zwykle poprzedza leczenie ortodontyczne, mające na celu uszeregowanie zębów w taki sposób, by po zabiegu góra i dół do siebie pasowały. Zabieg przeprowadzany jest w pełnej narkozie i polega na przecięciu kości szczęki, jej przesunięciu do właściwej pozycji, a następnie zespoleniu przy pomocy tytanowych płytek i śrubek. Zabieg wykonywany jest wewnątrzustnie, dzięki czemu nie pozostawia żadnych widocznych blizn.

Osteotomia żuchwy - wady kości żuchwy, potocznie zwane szczęką dolną, mają duży wpływ zarówno na wygląd twarzy, jak i właściwe funkcjonowanie chociażby aparatu mowy. Zbyt duża żuchwa objawia się niewłaściwymi proporcjami, a mianowicie za dużą dolną częścią twarzy oraz masywną, wysuniętą do przodu brodą. Ponadto zęby dolne nie stykają się z górnymi i są znacznie wysunięte ku przodowi. Przeciwieństwem tego jest z kolei mała żuchwa, która powoduje ptasi profil twarzy z małą bródką przesuniętą w kierunku szyi oraz zębami dolnymi położonymi znacznie z tyłu, w porównaniu do zębów górnych. W wyglądzie twarzy dominuje duży nos oraz wysunięta górna warga. Wadę tą niweluje się poprzez zabieg osteotomii żuchwy. Wykonywany jest on w pełnej narkozie, przy czym zwykle poprzedza go ingerencja ortodonty, który ustawia zęby w taki sposób, by góra i dół pasowały do siebie po zabiegu. Osteotomia żuchwy polega na odpowiednim nacięciu kości z zębami, przesunięciu ich do właściwej pozycji i zespoleniu przy użyciu tytanowych płytek i śrubek. Zabieg wykonywany jest wewnątrzustnie, dzięki czemu nie pozostawia żadnych widocznych blizn.

Zabieg dwuszczękowy - w przypadku dużej dysproporcji w położeniu bądź wielkości szczęki i żuchwy, wykonywany jest zabieg dwuszczękowy. Polega on na uruchomieniu dolnej i górnej szczęki, ułożeniu ich w prawidłowej pozycji oraz zespoleniu przy pomocy tytanowych płytek i śrubek, które pełnią rolę gipsu. Zabieg ten wykonuje się w pełnej narkozie, zaś dzięki temu, iż cięcie odbywa się wewnątrzustnie, nie pozostawia żadnych widocznych blizn. Jest to najlepszy sposób na uzyskanie prawidłowej budowy i właściwego efektu wizualnego twarzy, poprzez przywrócenie proporcji między wielkością nosa oraz wielkością i położeniem wargi górnej, wargi dolnej oraz brody. Zabieg ten często wykonywany jest u pacjentów, którym doskwierają bezdechy nocne- dzięki niemu dochodzi do znacznego otwarcia górnych dróg oddechowych, minimalizując bądź likwidując chrapanie, a jednocześnie bezdechy nocne. To także najlepszy sposób leczenia pacjentów z dużymi wadami zgryzu, gdy samo leczenie ortodontyczne nie wystarcza, by doprowadzić do prawidłowego zgryzu. Jest to istotne nie tylko ze względów zdrowotnych i funkcjonalnych, ale także i estetycznych, co jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.